Máy vắt cam

Máy vắt cam là đồ dùng tiện ích cho mọi gia đình. Vắt cam bằng máy không chỉ vắt kiệt hết nước hơn so với vắt tay. Mà nó còn sạch sẽ đảm bảo vệ sinh và giữ được lại nguyên dưỡng chất. Máy vắt cam các thương hiệu lớn như Philips , Lock&Lock, Sharp,

Showing all 3 results